Bronnen

Help > Hulp bij Zoeken > Resultaten bekijken > Bronnen

In het tabblad ‘Bronnen’ worden alle resultaten weergegeven als z.g. kwic-concordantie (KeyWord in Context): binnen een instelbare woordcontext, met de hitteksten onder elkaar opgelijnd. Er zijn zes vakjes die aangevinkt kunnen worden om meer of minder informatie te laten zien, evenals andere parameters die bewerkt kunnen worden.

titelmetadata: De informatie over het document waarin het resultaat zich bevindt is standaard aangevinkt. Deze kan afgevinkt worden voor een beknopte en summiere presentatie van de resultaten.

lemma: Deze optie geeft de lemma’s van alle woorden in de resultaten weer, plus context.

pos: Als dit vakje aangevinkt wordt, dan wordt de informatie betreffende part-of-speech tagging weergeven.

kenmerken: Kenmerken staat in dit geval voor D-COI tags, welke informatie bevatten die de pos verder specificeren. Een voorbeeld van deze informatie is bijvoorbeeld het onderscheid tussen enkelvoud en meervoud, tussen persoonsvorm of infinitief, of tussen prenominaal en vrij gebruik van een adjectief.

entiteiten: Entiteiten, of ‘named entities’, zijn woorden en/of woordgroepen die refereren naar een of meerdere personen, locaties, of bedrijven – entiteiten met een naam.

toon labels: Wanneer meerdere lagen zijn aangevinkt, kan ervoor gekozen worden om labels te activeren die elke laag van een label voorzien.

linker-/rechtercontext: Specificeer hoeveel woorden en leestekens er aan weerszijden van het resultaat weergeven worden.

download KWIC: Exporteer de resultaten in een *.csv bestand. De resultaten zullen hierin als tabel te zien zijn met context en metadata. KWIC staat voor KeyWord In Context.