Visueel overzicht

Help > Hulp bij Zoeken > Resultaten bekijken > Visueel overzicht

Onder dit kopje valt informatie te vinden betreffende de distributie van de documenten of resultaten die gevonden zijn binnen het corpus. Voor elk kopje valt de data te downloaden als plaatje of *.csv export.

broncollectie: Deze cirkeldiagram laat de verdeling van de resultaten zien over de verschillende collecties. Als je gebruik maakt van slechts één enkele collectie, dan zal dit niet heel interessant zijn, maar voor wie meerdere collecties tegelijk doorzoekt is dit een handige tool om te kijken waar het beste ingezoomd zou kunnen worden.

datering benaderd: Is de datering van het document exact bepaald of niet? Hier kan er worden gezien hoeveel procent van de gevonden documenten een exacte datering hebben.

genre: Een verdeling van de resultaten over verschillende genres. Let wel, documenten kunnen meerdere genre-toekenningen hebben. De getoonde totalen zijn dus vaak hoger dan het totaal aantal documenten of hits.

aanwezig in thesaurus: Dit cirkeldiagram laat zien hoeveel van de gevonden documenten aanwezig zijn in de thesaurus.

categorie: Een overzicht van de verschillende categorieën waarin de teksten zich bevinden, voor zover van toepassing.

hoofdtaal: Als er documenten tussen de resultaten zitten die niet in het Nederlands zijn, dan vind je hier de aantallen.

aanwezigheid tekst: Zitten er documenten tussen de resultaten zonder tekst? Hier kun je dat goed zien.

aanwezigheid verrijkingen: Dit cirkeldiagram laat zien hoe groot het deel is dat verrijkt is met part-of-speech tagging en specifieke kenmerken.