Publicaties

Publicaties 2015

Brouwer, Matthijs, Hennie Brugman, Marc Kemps-Snijders, Jan Pieter Kunst, Maarten van der Peet, Rob Zeeman (2015), ‘MTAS: Extending Solr and Lucene with Scalable Searchability on Annotated Text’, abstract ingediend bij LREC 2016.

Brugman, Hennie, Martin Reynaert, Nicoline van der Sijs, René van Stipriaan, Erik Tjong Kim Sang, Antal van den Bosch, Jan Pieter Kunst, Rob Zeeman, Dieuwertje Kooij, Ineke Brussee, Matthijs Brouwer, Marc Kemps-Snijders en Hans Bennis (2015), ‘Nederlab: Towards a single portal and research environment for diachronic Dutch text corpora’, uitgebreid abstract ingediend bij LREC 2016.

Reynaert, Martin, Maarten van Gompel, Ko van der Sloot en Antal van den Bosch (2015), ‘PICCL: Philosophical Integrator of Computational and Corpus Libraries‘, in: Proceedings of CLARIN Annual Conference 2015 — Book of Abstracts.

Sijs, Nicoline van der (2015), ‘TS Tools: Nederlab voor tijdschriftonderzoek’, in: Tijdschrift voor tijdschrift­studies 37.

Sijs, Nicoline van der (2015), ‘7 vragen & antwoorden over crowdsourcing’, in: IP Vakblad voor informatie professionals 8, 20-23.

Sijs, Nicoline van der (2015), ‘E-humanities’, in: Ensie (https://www.ensie.nl/nicoline-van-der-sijs/e-humanities).

Interne rapporten 2015

Komen, Erwin (2015), ‘Nederlab R webservice‘.

Nederlab-medewerkers (2015) ‘Nederlab core metadata specification‘, versie 0.12.

Sijs, Nicoline van der, Anna Kirstein en Daan Broeder (2015), ‘Strategische dataproductie: representativiteit van data via crowdsourcing’, (Intern KNAW rapport).

Struik, Tara (2015), ‘Nederlab: An evaluation‘, reseachpaper anglistiek Radboud Universiteit.

Wijckmans, Tessa (2015), ‘Op weg naar moderne analyse van historische teksten. Een onderzoek naar automatische taalverwerking van zeventiende-eeuwse Nederlandse prozateksten’, RMA scriptie Nederlandse letterkunde UvA.

Lezingen en demonstraties 2015

Bosch, Antal van den (2015), ‘Lancering van Nederlab’, in Beeld en Geluid bij de kick-off van CLARIAH, 17 maart.

Brugman, Hennie en René van Stipriaan (2015), Demonstratie van Nederlab, in Beeld en Geluid bij de kick-off van CLARIAH, 17 maart.

Brugman, Hennie (2015), Demonstration ‘Nederlab, online laboratory for humanities research on Dutch text collections’, DH Benelux , Antwerpen, 9 juni 2015.

Brugman, Hennie (2015), ‘Nederlab, looking back and looking forward’, lezing in het kader van New Trends in eHumanities, KNAW eHumanities Group, 5 oktober.

Brugman, Hennie (2015), ‘Tekstcollecties in Nederlab’, workshop Morfosyntactisch verrijken van historische teksten, Utrecht, 16 november.

Brugman, Hennie (2015), ‘Nederlab’, presentatie in het kader van gezamenlijke workshop met Österreichische Akademie der Wissenschaften, Amsterdam, 8-9 december.

Kemps-Snijders, Marc (2015) ‘Digitalisering en ontsluiting van teksten’, workshop Morfosyntactisch verrijken van historische teksten, Utrecht, 16 november.

Komen, Erwin en Nicoline van der Sijs (2015), ‘Voor en achter Nederlab’, lezing voor de PI-groep Language in Transition Stages (LiTS) van de RUN, 11 mei.

Reynaert, Martin (2015), ‘Nederlab & friends’, Symposium: Digitale historische kranten als ‘big data’, Koninklijke Bibliotheek, 24 maart.

Sijs, Nicoline van der (2015), ‘De Nederlands-Indische kranten en wat we daaruit kunnen leren over het taalgebruik’, lezing voor de vrijwilligersdag op de Koninklijke Bibliotheek, 30 oktober.

Sijs, Nicoline van der (2015), ‘Nederlab voor literair onderzoek’, gastcollege voor de mastercursus aan de RU ‘Literair bedrijf’ van Maaike Koffeman en Jos Joosten, Nijmegen, 9 oktober.

Sijs, Nicoline van der (2015), ‘Crowdsourcing op het Meertens Instituut’, bijeenkomst Crowdsourcing / publieke participatie in het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2 juni.

Sijs, Nicoline van der (2015), ‘Werken met gedigitaliseerde bronnen zoals Nederlab’, gastcollege voor de mastercursus aan de RU ‘De infrastructuur van het literaire leven’ van Maaike Koffeman en Tessel Bauduin, 18 mei.

Sijs, Nicoline van der (2015), ‘Nederlab voor letterkundigen’, lezing voor studenten van NTC Nijmegen in de KB, 23 maart.

Tjong Kim Sang, Erik (2015), ‘Converting seventeenth century Dutch to modern Dutch’, workshop Morfosyntactisch verrijken van historische teksten, Utrecht, 16 november.

Posters 2015

Reynaert, Martin (2015), ‘PICCL: Philosophical Integrator of Computational and Corpus Libraries’, poster gepresenteerd op de Clarin Annual Conference, Wrocław, Polen, 15-17 oktober.

 

Publicaties 2014

Gompel, M. van en M. Reynaert (2014), ‘FoLiA: A practical XML Format for Linguistic Annotation – a descriptive and comparative study‘, in: Computational Linguistics in the Netherlands Journal 3.

Reynaert, M. (2014), ‘Synergy of Nederlab and @PhilosTEI: diachronic and multilingual Text-Induced Corpus Clean-up‘, in: Proceedings of the Ninth International Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2014), Reykjavik, IJsland.

Sijs, N. van der (2014), ‘Besteed de geesteswetenschappen niet uit!‘, in: Nieuw Letterkundig Magazijn 32, 2.

Sijs, N. van der (2014), De voortzetting van de historische taalkunde met andere middelen, oratie Radboud Universiteit Nijmegen.

Sijs, N. van der (2014), ‘Less is more in digitaliseringsland‘, in: Nieuw Letterkundig Magazijn 32, 1, 26.

Sijs, N. van der (2014), ‘Systematisch onderzoek naar Nederlandse contactvariëteiten‘, in: Taal & Tongval 66, 117-131.

Posters 2014

Reynaert, M. (2014), ‘Diachronic TICCL or Text-Induced Corpus Clean-up in Nederlab’, poster gepresenteerd op CLIN24.

Reynaert, M. (2014), ‘On OCR ground truths and OCR post-correction gold standards, tools and formats‘, Poster gepresenteerd op DATeCH 2014, Madrid, Spanje, 19-20 Mei.(http://www.datech2014.info/)

Interne rapporten 2014

Tjong Kim Sang, E. (2014), Finding Characteristics of Surinamese Dutch. Rapport, Meertens Instituut, Amsterdam, Nederland, 6 maart 2014.

Tjong Kim Sang, E. (2014), Verwerking van achttiende-eeuws Nederlands met Frog, intern rapport.

Lezingen 2014

Bosch, A. van den, H. Brugman, N. van der Sijs en R. van Stipriaan (2014), Workshop voor adviesraden Nederlab, Meertens Instituut, 17 november.

Brugman, H., N. van der Sijs, R. van Stipriaan en E. Tjong Kim Sang (2014), Presentation of Nederlab for the Swedish Språkbanken, Meertens Instituut, 23 oktober.

Sijs, N. van der (2014), ‘De mogelijkheden van Nederlab’, Lezingenmiddag voor studenten, Meertens Instituut, 15 mei.

Sijs, N. van der (2014), ‘De waarde van Nederlab voor taalkundig onderzoek binnen CLARIAH’, bij de sitevisit van de CLARIAH-demonstrator, 11 februari.

Sijs, N. van der (2014), ‘Het onderzoeksportaal Nederlab’, voor de PI-groep Language in Transition Stages van de Radboud Universiteit Nijmegen, 14 april.

Sijs, N. van der (2014), ‘Nederlab voor archivarissen’, KVAN-dagen 2014, Assen, 16 juni.

Sijs, N. van der (2014), ‘Nederlab voor historisch-letterkundigen’, bij de Workshop Databank literaire organisaties, Utrecht, 24 november.

Sijs, N. van der (2014), radio interview van een uur bij De Kennis van Nu, 9 april.

Sijs, N. van der (2014), ‘Werken met gedigitaliseerde bronnen zoals Nederlab’, gastcollege voor de mastercursus ‘De infrastructuur van het literaire leven’ van Maaike Koffeman en Tessel Bauduin aan de Radboud Universiteit Nijmegen, 9 mei.

Stipriaan, R. van (2014), ‘The Diachronic Dimension: time and space in Dutch cultural history’, Workshop Using Large-scale Text Collections for Research, Würzburg, Duitsland, 1-2 april.

Stipriaan, R. van (2014), ‘Wie is de Gids?’, themamiddag De toekomst van het tijdschrift, georganiseerd door de Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 16 april.

Tjong Kim Sang, E. (2014), ‘Finding Characteristics of Surinamese Dutch’, presentatie gegeven op de conferentie DH Benelux, Den Haag, Nederland, 12 juni.

Tjong Kim Sang, E. (2014), ‘Nederlab: A complete archive of the historical development of Dutch’, lezing aan de Universiteit Göteborg, 11 maart.

 

Publicaties 2013

Bennis, H. (2013), ‘”Hun hebben dat gezegd”‘, in: De Groene Amsterdammer, 31 oktober.

Reynaert, M. (2013), ‘Building realistic Spellnets for European languages with anagram hashing’, Computational Linguistics in the Netherlands (CLIN 2013), in: Book of Abstracts of the 23rd meeting of Computational Linguistics in the Netherlands: CLIN 2013, Enschede, Nederland, 18 januari.  

Sijs, N. van der (2013), ‘Sluitdagen en afpakschuur: de Indisch-Nederlandse woordenschat‘, in: Over tienduizend dingen. Bijdragen voor Reinier Salverda, 273-286.

Sijs, N. van der (2013), ‘De digitalisering van het Nederlandstalige erfgoed‘, in: Nederland in ideeën. 101 denkers over inzichten en innovaties die ons land verander(d)en, red. Mark Geels en Tim van Opijnen, Amsterdam, Maven Publishing, 130-133.

Sijs, N. van der (2013), ‘De wetmatigheden van taal’, in: De groene Amsterdammer, 31 oktober 2013; tevens Interview op p. 37.

Sijs, N. van der (2013), ‘Blik vooruit‘, wetenschapscolumn in: NRC Handelsblad, 21 december.

Stipriaan, R. van (2013), ‘5949 dagen Groot-Nederland: sleutelen aan een collectieve identiteit tussen 1815-1830, en daarna‘, in: Ons Erfdeel 3, 30-37.

Posters 2013

Zhang, J., M. Brouwer, H. Brugman, M. Kemps-Snijders, J.P. Kunst, N. van der Sijs & R. van Stipriaan (2013), ‘Nederlab: Visual Analytics in a Virtual Research Environment for Humanities. Poster gepresenteerd op UDC Seminar Classification & Visualization: Interfaces to Knowledge, Den Haag, 24-25 oktober.

Lezingen 2013

Dalen-Oskam, K. van, N. van der Sijs, E. Stronks, Workshop voor letterkundigen, Meertens Instituut, 4 december.

Reynaert, M. (2013), ‘Nederlab’, lezing met powerpoint bij ATILA 2013, Corsendonk, België, 26-27 september.

Reynaert, M. (2013), ‘Corpus Building and Curation at TiCC’, Malle Dagen 2013, Malle, België, 10 januari.

Reynaert, M. (2013), ‘Your boldest wishes concerning online corpora: OpenSoNaR and you’, lezing met powerpoint bij TiCC Colloquium, Tilburg University, 16 oktober.

Sijs, N. van der (2013), ‘Over Nederlab’, voor de PI-groep Language in Transition Stages van de Radboud Universiteit Nijmegen, 4 april.

Stipriaan, R. van (2013), Gastcollege over Nederlab voor Groningse letterkunde studenten van Mary Kemperink, november.

Technische rapporten 2013

Brouwer, M., H. Brugman, M. Droës, M. Kemps-Snijders, J.P. Kunst, E. Tjong Kim Sang, M. Reynaert, R. Zeeman & J. Zhang (2013), ‘Nederlab, towards a Virtual Research Environment for textual data‘. Abstract ingediend voor de 9de editie van de Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2014), Reykjavik, IJsland, 26-31 mei 2014.

Brouwer, M., H. Brugman, M. Kemps-Snijders, J.P. Kunst, M. van der Peet, R. Zeeman & J. Zhang (2013), ‘Providing Searchability Using Broker Architecture on an Evolving Infrastructure‘. Abstract ingediend voor de 9de editie van de Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2014), Reykjavik, IJsland, 26-31 mei 2014.

 

Publicaties 2012

Sijs, N. van der (2012), ‘Digitale vergezichten: Nederlab, een laboratorium voor nieuw onderzoek in oude teksten’, in: Neerlandia/Nederlands van Nu 1, 39-41.

Sijs, N. van der (2012), ‘Nederlab – voor al uw diachrone onderzoeksvragen’, in: Neder-L.

Sijs, N. van der (2012), ‘Toegangspoort tot digitaal onderzoeksparadijs‘, in: Informatie Professional 10, 20-23.

 

Lezingen 2011

Sijs, N. van der (2011), ‘Nederlab’, gastcollege voor studenten van de VU (J. Noordegraaf), 16 november.

Sijs, N. van der (2011), ‘Nederlab – Laboratory for research on the patterns of change in the Dutch language and culture’, Wetenschappelijke mededeling voor de Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde, 2 november.