Organisatie Nederlab

Nederlab consortium

Na afloop van het Nederlabproject zullen de resultaten voor de langere termijn beschikbaar worden gemaakt en verder worden ontwikkeld door een consortium, dat momenteel in oprichting is. Nadere informatie hierover volgt binnenkort.

Nederlab projectorganisatie

Algemeen Bestuur

prof. dr. Ans van Kemenade, wetenschappelijke raad (voorzitter)
prof. dr. Frieda Steurs, IvdNT
prof. dr. Antal van den Bosch, Meertens Instituut
prof. dr. Lex Heerma van Voss, Huygens ING
dr. Martijn Kleppe, Koninklijke Bibliotheek
prof. dr. ir. Arjen de Vries, Radboud Universiteit Nijmegen

Stuurgroep

prof. dr. Karina van Dalen-Oskam, Huygens ING (voorzitter)
drs. Hennie Brugman, HuC Digital Infrastructure (project coördinator, infrastructuur)
prof. dr. Nicoline van der Sijs, Meertens Instituut (wetenschap)
dr. Gosse Bouma, Rijksuniversiteit Groningen (tools)
prof. dr. Antal van den Bosch, Meertens Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen (PI, tools)
lic. Katrien Depuydt, IvdNT (data)
prof. dr. ir. Arjen de Vries, Radboud Universiteit Nijmegen

Supervisoren deelprojecten

Deelproject 0: algemene organisatie
drs. Hennie Brugman, HuC Digital Infrastructure (coördinator)

Deelproject 1: wetenschappelijke inbedding
prof. dr. Sjef Barbiers, Universiteit Leiden
prof. dr. Els Stronks, Universiteit Utrecht
prof. dr. Karina van Dalen-Oskam, Huygens ING
prof. dr. James Kennedy, Universiteit van Amsterdam
prof. dr. Nicoline van der Sijs, Meertens Instituut

Deelproject 2a: infrastructuur
Hennie Brugman, Meertens Instituut

Deelproject 2b: toolsaanpassing
prof. dr. Antal van den Bosch, Radboud Universiteit Nijmegen
dr. Gosse Bouma, Rijksuniversiteit Groningen

Deelproject 3: datacuratie
lic. Katrien Depuydt, IvdNT

Medewerkers

Jan Pieter Kunst
Rob Zeeman
Menzo Windhouwer
Bas Leenknegt
Susanne Roolker
Simone Wolff
Maarten van Gompel
Jesse de Does
Mathieu Fannee
Wil de Ruyter-Balt
Marjolijn van Bennekom
Boukje Verheij
Pieter Masereeuw
Dirk Geirnaert
Remco van der Veen

Voormalig medewerkers

René van Stipriaan
Ineke Brussee
Yunte Zhang
Matthijs Droës
Dieuwertje Kooij
Iwe Muiser
Hans Bennis
Marc Kemps-Snijders
Olha Shkaravska
Erik Tjong Kim Sang
Martin Reynaert
Erwin Komen
Matthijs Brouwer

Wetenschappelijke adviesraad

prof. dr. A.M.C. van Kemenade, Radboud Universiteit Nijmegen (voorzitter)
prof. dr. R.A.M. Aerts, Radboud Universiteit Nijmegen
prof. dr. R. Bod, Universiteit van Amsterdam
prof. dr. G. Buelens, Universiteit Utrecht
prof. dr. K.H. van Dalen-Oskam, Huygens ING
prof. dr. G.J. Dorleijn, Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. T. van Haaften, Universiteit Leiden
prof. dr. J. Hoeksema, Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. I. Leemans , Vrije Universiteit
prof. dr. J.T. Leerssen, Universiteit van Amsterdam
prof. dr. W.W. Mijnhardt, Universiteit Utrecht
prof. dr. J.B. Oosterman, Radboud Universiteit Nijmegen
prof. dr. B.J. Peperkamp, Vrije Universiteit
dr. G.J. Postma, Meertens Instituut
prof. dr. B.A.M. Ramakers, Rijksuniversiteit Groningen
dr. M. Rem, Radboud Universiteit Nijmegen
prof. dr. G.J. Steen, Vrije Universiteit
prof. dr. E. Stronks, Universiteit Utrecht
prof. dr. T.L. Vaessens, Universiteit van Amsterdam
prof. dr. H. te Velde, Universiteit Leiden
prof. dr. A. Verhagen, Universiteit Leiden
prof. dr. A.P. Versloot, Fryske Akademy
prof. dr. M.J. van der Wal, Universiteit Leiden
prof. dr. F.P. Weerman, Universiteit van Amsterdam

Technische adviesraad

prof. dr. ir. A.P. de Vries, Technische Universiteit Delft (voorzitter)
dr. M. Bouwhuis, SARA
ir. D. Broeder, MPI
dr. J. de Does, INL
dr. P. Doorn, DANS
dr. ir. J. Kamps, Universiteit van Amsterdam
dr. J. de Kruif, Universiteit Utrecht
dr. M. Marx, Universiteit van Amsterdam
prof. dr. ir. J. Nerbonne, Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. G.J.M. van Noord, Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. J.E.J.M. Odijk, Universiteit Utrecht
dr. N.H.J. Oostdijk, Radboud Universiteit Nijmegen
dr. M.W.C. Reynaert, Radboud Universiteit Nijmegen
prof. dr. L.R.B. Schomaker, Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. P.T.J.M. Vossen, Vrije Universiteit
prof. dr. F.M.G. de Jong, Universiteit Twente
drs. J.J. van Zundert, Huygens ING

Corpusadviesraad

prof. dr. M. Everaert, INL (voorzitter)
dr. W. van Bergen, UB Leiden
dr. C. Cucchiarini, Nederlandse Taalunie
drs. S.A.A. Claeyssens, KB
drs. M. de Niet, DEN
drs. J.F. Oomen, Beeld en Geluid
drs. M. Slabbertje, UB Utrecht
dr. B. Zeeman, UB Amsterdam

Internationale adviesraad

prof. dr. F. Willaert, Antwerpen (voorzitter)
dr. R. de Bies, Paramaribo
dr. K. Groeneboer, Jakarta
prof. dr. R. Grüttemeier, Oldenburg
prof. dr. R.B. Howell, Madison WI
prof. dr. M. Hüning, Berlijn
prof. dr. J. van Keymeulen, Gent
prof. dr. E. Leijnse, Namen
prof. dr. J. Pekelder, Parijs
prof. dr. D. Prinsloo, Pretoria
drs. T. Roselaar, IVN
prof. dr. R. Severing, Curaçao
prof. dr. J. Tollebeek, Leuven
prof. dr. W. Vandenbussche, Brussel
lic. E. Vanhoutte, Gent
dr. R. Vismans, Sheffield