Organisatie Nederlab

Algemeen Bestuur

prof. dr. Hans Bennis, Meertens Instituut (voorzitter)
prof. dr. Martin Everaert, INL
prof. dr. Lex Heerma van Voss, Huygens ING
prof. dr. Ans van Kemenade, wetenschappelijke raad
Cees Klapwijk, DBNL
dr. Hildelies Balk-Pennington de Jongh, KB
prof. dr. ir. Arjen de Vries, technische raad

Stuurgroep

prof. dr. Nicoline van der Sijs, Meertens Instituut (wetenschap en coördinatie, voorzitter)
dr. Gosse Bouma, Rijksuniversiteit Groningen
Hennie Brugman, Meertens Instituut (track 2a infrastructuur en coördinatie)
prof. dr. Antal van den Bosch, Radboud Universiteit Nijmegen (track 2b tools)
prof. dr. Karina van Dalen-Oskam, Huygens ING (voorzitter)
lic. Katrien Depuydt, INL
dr. René van Stipriaan, Meertens Instituut (track 3 data)
prof. dr. ir. Arjen de Vries

Supervisoren deelprojecten

Deelproject 0: algemene organisatie
prof. dr. Nicoline van der Sijs, Meertens Instituut (projectleider)
Hennie Brugman (coördinator)

Deelproject 1: wetenschappelijke inbedding
prof. dr. Sjef Barbiers, Meertens Instituut/Universiteit Utrecht
prof. dr. Els Stronks, Universiteit Utrecht
prof. dr. Karina van Dalen-Oskam, Huygens ING
prof. dr. James Kennedy, Universiteit van Amsterdam
prof. dr. Nicoline van der Sijs, Meertens Instituut

Deelproject 2a: infrastructuur
Hennie Brugman, Meertens Instituut

Deelproject 2b: toolsaanpassing
prof. dr. Antal van den Bosch, Radboud Universiteit Nijmegen
dr. Gosse Bouma, Rijksuniversiteit Groningen

Deelproject 3: datacuratie
Martin Reynaert, Radboud Universiteit Nijmegen
dr. René van Stipriaan, Meertens Instituut (tekstbestanden)
lic. Katrien Depuydt, INL (lexicale data)

Medewerkers

Techniek
Matthijs Brouwer, Meertens Instituut
Iwe Muiser, Meertens Instituut
Jan Pieter Kunst, Meertens Instituut
Rob Zeeman, Meertens Instituut
Olha Shkaravska, Meertens Instituut

Tools
Erwin Koomen, Radboud Universiteit Nijmegen/Meertens Instituut
Martin Reynaert, Radboud Universiteit Nijmegen/Meertens Instituut
Erik Tjong Kim Sang, Meertens Instituut

Redactie

Ineke Brussee, Meertens Instituut
Dieuwertje Kooij, Meertens Instituut (tevens ondersteuning organisatie)

Voormalig medewerkers

dr. René van Stipriaan, Redactie
Ineke Brussee, Redactie
Yunte Zhang, Techniek
Matthijs Droës, Techniek
Dieuwertje Kooij, Redactie

Wetenschappelijke adviesraad

prof. dr. A.M.C. van Kemenade, Radboud Universiteit Nijmegen (voorzitter)
prof. dr. R.A.M. Aerts, Radboud Universiteit Nijmegen
prof. dr. R. Bod, Universiteit van Amsterdam
prof. dr. G. Buelens, Universiteit Utrecht
prof. dr. K.H. van Dalen-Oskam, Huygens ING
prof. dr. G.J. Dorleijn, Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. T. van Haaften, Universiteit Leiden
prof. dr. J. Hoeksema, Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. I. Leemans , Vrije Universiteit
prof. dr. J.T. Leerssen, Universiteit van Amsterdam
prof. dr. W.W. Mijnhardt, Universiteit Utrecht
prof. dr. J.B. Oosterman, Radboud Universiteit Nijmegen
prof. dr. B.J. Peperkamp, Vrije Universiteit
dr. G.J. Postma, Meertens Instituut
prof. dr. B.A.M. Ramakers, Rijksuniversiteit Groningen
dr. M. Rem, Radboud Universiteit Nijmegen
prof. dr. G.J. Steen, Vrije Universiteit
prof. dr. E. Stronks, Universiteit Utrecht
prof. dr. T.L. Vaessens, Universiteit van Amsterdam
prof. dr. H. te Velde, Universiteit Leiden
prof. dr. A. Verhagen, Universiteit Leiden
prof. dr. A.P. Versloot, Fryske Akademy
prof. dr. M.J. van der Wal, Universiteit Leiden
prof. dr. F.P. Weerman, Universiteit van Amsterdam

Technische adviesraad

prof. dr. ir. A.P. de Vries, Technische Universiteit Delft (voorzitter)
dr. M. Bouwhuis, SARA
ir. D. Broeder, MPI
dr. J. de Does, INL
dr. P. Doorn, DANS
dr. ir. J. Kamps, Universiteit van Amsterdam
dr. J. de Kruif, Universiteit Utrecht
dr. M. Marx, Universiteit van Amsterdam
prof. dr. ir. J. Nerbonne, Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. G.J.M. van Noord, Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. J.E.J.M. Odijk, Universiteit Utrecht
dr. N.H.J. Oostdijk, Radboud Universiteit Nijmegen
dr. M.W.C. Reynaert, Radboud Universiteit Nijmegen
prof. dr. L.R.B. Schomaker, Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. P.T.J.M. Vossen, Vrije Universiteit
prof. dr. F.M.G. de Jong, Universiteit Twente
drs. J.J. van Zundert, Huygens ING

Corpusadviesraad

prof. dr. M. Everaert, INL (voorzitter)
dr. W. van Bergen, UB Leiden
dr. C. Cucchiarini, Nederlandse Taalunie
drs. S.A.A. Claeyssens, KB
drs. M. de Niet, DEN
drs. J.F. Oomen, Beeld en Geluid
drs. M. Slabbertje, UB Utrecht
dr. B. Zeeman, UB Amsterdam

Internationale adviesraad (voorlopige samenstelling)

prof. dr. F. Willaert, Antwerpen (voorzitter)
dr. R. de Bies, Paramaribo
dr. K. Groeneboer, Jakarta
prof. dr. R. Grüttemeier, Oldenburg
prof. dr. R.B. Howell, Madison WI
prof. dr. M. Hüning, Berlijn
prof. dr. J. van Keymeulen, Gent
prof. dr. E. Leijnse, Namen
prof. dr. J. Pekelder, Parijs
prof. dr. D. Prinsloo, Pretoria
drs. T. Roselaar, IVN
prof. dr. R. Severing, Curaçao
prof. dr. J. Tollebeek, Leuven
prof. dr. W. Vandenbussche, Brussel
lic. E. Vanhoutte, Gent
dr. R. Vismans, Sheffield