Tutorials

Help > Tutorials

Welkom op de pagina voor tutorials. In dit deel van de hulpsite worden enkele hypothetische onderzoeksvragen uitgewerkt als casus met behulp van de onderzoeksportaal. Deze tutorials zijn beschikbaar, zowel in geschreven vorm als in videovorm. Er worden in de toekomst nog meerdere tutorials toegevoegd naarmate de site vervolledigd wordt. Het is het idee dat elke casus een ander aspect van de onderzoeksportaal uitlicht en gebruikt. Op het moment zijn de volgende tutorials beschikbaar:

  1. Woordvarianten
  2. Specifieke werkwoordsvormen in context
  3. Zoeken op metadata
  4. Taalverandering en voorzetsels
  5. Datiefalternanten