Nederlab niet beschikbaar wegens serveronderhoud
17-07-2020 Vanaf maandag 20 juli zal Nederlab gedurende ongeveer een week niet beschikbaar zijn wegens uitgebreid serveronderhoud. Onze excuses voor het ongemak.
Nieuwe release onderzoeksportaal
01-06-2017 We bieden u een nieuwe versie van het Nederlab onderzoeksportaal aan. Naast twee nieuwe broncollecties (Acta der Particuliere Synoden van Zuid-Holland en het Dagboek van Willem de Clercq, beide van Huygens ING) hebben we weer een aantal nieuwe functies en verbeteringen gerealiseerd. De belangrijkste zijn:
  • Meer en betere visualisaties,  nu met zowel absolute als relatieve frequenties en nieuwe exportvarianten.
  • Frequentie-lijsten en groeperingen tonen nu meer informatie, zijn exporteerbaar en zijn interactief: door middel van klikken op een zoekresultaat kan de zoekvraag verder worden verfijnd.
  • Keyword-in-context (kwic) resultaten zijn exporteerbaar gemaakt.
  • Er is een informatiepagina per broncollectie opgenomen.
  • Er kan nu ook verder worden gezocht binnen documenten (naast zoeken in alles en zoeken in opgeslagen persoonlijke corpora, wat al mogelijk was).
  • De bij zoekresultaten getoonde zoekvraag is beter leesbaar en interactief gemaakt.
Vernieuwde versie van het Nederlab portaal
28-10-2016 Vanaf vandaag is een verbeterde versie van onze preview-release van het Nederlabportaal  rechtstreeks toegankelijk via http://www.nederlab.nl/onderzoeksportaal. De afgelopen maanden is gebleken, dat deze versie stabiel is, en zodanig veel meer functionaliteit biedt dan het oude onderzoeksportaal, dat deze laatste overbodig is geworden. We zullen nog enkele weken met hoge frequentie verbeteringen doorvoeren, die we graag zo snel mogelijk aan gebruikers willen aanbieden, daarom handhaven we nog enige tijd de preview-status. De belangrijkste toegevoegde functies sinds 15 juli zijn: groeperen van CQL zoekresultaten, een viewer voor geannoteerde teksten, nieuwe visualisaties (tijdverdelingen, woordtrends, alles nu ook exporteerbaar als plaatje of data), zoeken binnen door gebruikers gedefinieerde onderzoekscorpora en query-expansie met behulp van het historisch lexicon van ivdNt (in combinatie met CQL). Daarnaast hebben we verbeteringen aan de gebruikers-interface doorgevoerd en zoekperformance aanzienlijk verbeterd. Inmiddels bieden we 5 broncollecties aan, waaronder alle in het oude portaal beschikbare.
Momenteel in Nederlab

Nederlab is een webomgeving voor onderzoekers en studenten die zich bezighouden met historische ontwikkelingen in de Nederlandse taal, literatuur, en cultuur. Onderzoekers kunnen in Nederlab selecties maken uit tienduizenden Nederlandstalige teksten. Die selecties kunnen ze met geavanceerde technologie doorzoeken en analyseren.

Begin 2015 is een eerste versie van Nederlab gelanceerd. Tot eind 2017 wordt de website met steeds meer tekstcollecties, functionaliteit en tools uitgebreid.

Nederlab wordt financieel mogelijk gemaakt door subsidies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de KNAW, CLARIAH en CLARIN.

Daarnaast matchen het Meertens Instituut, Huygens ING, INL en de universiteiten, waarmee met de investering in totaal 4 miljoen is gemoeid.

Logo\s