laboratorium voor onderzoek naar de veranderingspatronen in de Nederlandse taal en cultuur

Vernieuwde versie van het Nederlab portaal
28-10-2016 Vanaf vandaag is een verbeterde versie van onze preview-release van het Nederlabportaal  rechtstreeks toegankelijk via http://www.nederlab.nl/onderzoeksportaal. De afgelopen maanden is gebleken, dat deze versie stabiel is, en zodanig veel meer functionaliteit biedt dan het oude onderzoeksportaal, dat deze laatste overbodig is geworden. We zullen nog enkele weken met hoge frequentie verbeteringen doorvoeren, die we graag zo snel mogelijk aan gebruikers willen aanbieden, daarom handhaven we nog enige tijd de preview-status. De belangrijkste toegevoegde functies sinds 15 juli zijn: groeperen van CQL zoekresultaten, een viewer voor geannoteerde teksten, nieuwe visualisaties (tijdverdelingen, woordtrends, alles nu ook exporteerbaar als plaatje of data), zoeken binnen door gebruikers gedefinieerde onderzoekscorpora en query-expansie met behulp van het historisch lexicon van ivdNt (in combinatie met CQL). Daarnaast hebben we verbeteringen aan de gebruikers-interface doorgevoerd en zoekperformance aanzienlijk verbeterd. Inmiddels bieden we 5 broncollecties aan, waaronder alle in het oude portaal beschikbare.
Preview release van vernieuwde Nederlab
15-07-2016
Een nieuwe preview-versie van Nederlab is beschikbaar via http://www.nederlab.nl/onderzoeksportaal-v2-preview. Deze preview omvat de mogelijkheid om verschillende annotatielagen te doorzoeken en biedt een aantal nieuwe analyse-overzichten over de resultaten van uw corpus.  We maken deze preview-versie op dit moment beschikbaar op basis van één collectie om u uit te nodigen uw ideeën, suggesties of wensen met ons te delen.
In september zal de volledige set van Nederlab collecties beschikbaar komen en daarna verder worden uitgebreid. De huidige preview-versie dient mede ter ondersteuning van de uitstaande call voor wetenschappelijke projecten.
Nieuw in Nederlab: zoeken op basis van Corpus Query Language (CQL) over meerdere annotatielagen, waaronder subfeatures van part-of-speech annotaties en named entities; een instelbare keyword-in-context viewer, groeperen van zoekresultaten op basis van metadata criteria, vernieuwde visualisaties, statistieken over hits en documenten, frequentie-lijsten voor woorden, lemma's, part of speech tags en named entities.
Bij gebruik kunt u langere wachttijden ervaren voor uw zoekopdrachten. Voor functies waar wij verwachten dat langere zoektijden op kunnen treden hebben we dat zo goed mogelijk aangegeven. Mocht u hiermee problemen ervaren of overige vragen of suggesties hebben, dan kunt u terecht bij hennie.brugman@meertens.knaw.nl.
 
Call voor onderzoekspilots binnen Nederlab
06-07-2016 De infrastructuur van Nederlab is nu zo ver gebouwd dat getest kan worden wat de waarde ervan is voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers worden uitgenodigd een projectvoorstel te doen voor het beantwoorden van een concrete onderzoeksvraag die kan gelden als testcase voor de infrastructuur, data en tools van Nederlab. De volledige call is hier te vinden. Voorstellen kunnen alleen worden ingediend door onderzoekers van organisaties die in aanmerking komen voor NWO-financiering. Deadline voor het indienen van voorstellen is 1 september 2016, 13:00 uur, bij Nicoline van der Sijs. Het onderzoek dient uiterlijk 1 januari 2017 te starten en moet uiterlijk 1 augustus 2017 zijn afgerond. Meer informatie vindt u op de Open Call pagina van deze website.
Aantal woorden per jaar per collectie

Nederlab is een webomgeving voor onderzoekers en studenten die zich bezighouden met historische ontwikkelingen in de Nederlandse taal, literatuur, en cultuur. Onderzoekers kunnen in Nederlab selecties maken uit tienduizenden Nederlandstalige teksten. Die selecties kunnen ze met geavanceerde technologie doorzoeken en analyseren.

Begin 2015 is een eerste versie van Nederlab gelanceerd. Tot eind 2017 wordt de website met steeds meer tekstcollecties, functionaliteit en tools uitgebreid.

Nederlab wordt financieel mogelijk gemaakt door subsidies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de KNAW, CLARIAH en CLARIN.

Daarnaast matchen het Meertens Instituut, Huygens ING, INL en de universiteiten, waarmee met de investering in totaal 4 miljoen is gemoeid.