Contact

Voor algemene of technische vragen kunt u contact opnemen met:

Hennie Brugman
e-mail: hennie.brugman@meertens.knaw.nl
p/a Meertens Instituut, Joan Muyskenweg 25, 1096 CJ Amsterdam
postadres: Postbus 94264, 1090 GG Amsterdam
telefoon: 020-4628554 of de receptie: 020-4628500

Voor informatie over de wetenschappelijke kant van het project kunt u contact opnemen met:

prof. dr. Nicoline van der Sijs
e-mail: post@nicolinevdsijs.nl
p/a Meertens Instituut, Joan Muyskenweg 25, 1096 CJ Amsterdam
postadres: Postbus 94264, 1090 GG Amsterdam
telefoon: 020-4628586 of de receptie: 020-4628500