Zoeken op Auteur

Help > Hulp bij Zoeken > Zoeken > Zoeken op Auteur

Via dit paneel is het mogelijk om te zoeken op auteursgegevens. Denk hierbij aan naam, gender, demografische informatie, of geografische informatie. Mocht het handig zijn te weten welke auteurs opgenomen zijn in de collecties van Nederlab, neem dan een kijkje bij Collecties.

achternaam auteur: (meervoudig) Zoek titels op grond van de achternaam van een auteur.

rol: (meervoudig i.c.m. achternamen) Personen kunnen meerdere rollen vervullen in relatie tot een titel. Het is mogelijk naar personen in een specifieke rol te zoeken (b.v. editor). Momenteel beperkt bruikbaar.

geslacht: Zoek titels waarvan minstens één van de auteurs dit geslacht heeft.

leefjaren: (meervoudig) Geef tijdintervallen aan voor geboortejaar en/of sterfjaar.

alleen exact bekende leefjaren: Leefjaren komen vaak bij benadering voor. De zoekvraag kan worden beperkt tot auteurs waarvan de leefjaren exact bekend zijn.

reset: Zet alle velden in dit subformulier terug naar hun standaardwaarden.

zoek: Voer de zoekactie uit, in combinatie met de instellingen in de linker zijbalk en de andere uitklapbare panelen.