Zoeken op Titel

Help > Hulp bij Zoeken > Zoeken > Zoeken op Titel

In dit veld is het mogelijk om op alle mogelijke gegevens te zoeken betreffende titels. Mocht het van belang zijn te weten welke titels, reeksen, en overige bronnen beschikbaar zijn in de collecties van Nederlab, neem dan even een kijkje bij Collecties.

metadata: Hier zijn alle metadatagegevens betreffende titels samengevoegd in één zoekveld: titel, ondertitel, genre, jaar van uitgave, plaats van uitgave, etc. NB: auteursinformatie is niet via dit veld te vinden. Het is hier ook mogelijk om te zoeken door middel van wildcards.

titel van publicatie: (meervoudig) Zoek naar titels waarin deze tekst voorkomt. Er kan worden gezocht in zelfstandig voorkomende titels, in titels die daaruit zijn afgeleid (onzelfstandige titels, b.v. artikeltitels). Ondertitels worden beschouwd als onderdeel van de titel.

koepeltitel: (meervoudig) Zoek in de titel van een reeks van bronnen, zoals bijvoorbeeld een tijdschriftenreeks.

publicatiejaar: U kunt uw resultaten beperken tot één of meer periodes. In de broncollecties is regelmatig sprake van vage aanduidingen van periodes, bijvoorbeeld 1e helft van de 13e eeuw. In die gevallen hebben we de dateringsinformatie zo goed mogelijk geïnterpreteerd. Indien gewenst kunt u uw zoekresultaten beperken tot die gevallen waarvan de datering exact bekend is. Publicatiejaren kunnen verschillen van tekstjaren, in de zin dat de publicatie een heruitgave kan betreffen die jaren of eeuwen na het origineel uitgegeven is.

tekstjaar: Zoeken op tekstjaar werkt hetzelfde als zoeken op publicatiejaar, met als belangrijk verschil dat de tekstjaar altijd verwijst naar de jaar waarin de tekst voor het eerst uitgegeven is.

reset: Zet alle velden in dit subformulier terug naar de standaardwaarden.

zoek: Voer de zoekactie uit, in combinatie met de instellingen in de linker zijbalk en de andere uitklapbare panelen.