Call voor onderzoekspilots binnen Nederlab

De infrastructuur van Nederlab is nu zo ver gebouwd dat getest kan worden wat de waarde ervan is voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers worden uitgenodigd een projectvoorstel te doen voor het beantwoorden van een concrete onderzoeksvraag die kan gelden als testcase voor de infrastructuur, data en tools van Nederlab. De volledige call is hier te vinden.

Voorstellen kunnen alleen worden ingediend door onderzoekers van organisaties die in aanmerking komen voor NWO-financiering. Deadline voor het indienen van voorstellen is 1 september 2016, 13:00 uur, bij Nicoline van der Sijs. Het onderzoek dient uiterlijk 1 januari 2017 te starten en moet uiterlijk 1 augustus 2017 zijn afgerond.

Meer informatie vindt u op de Open Call pagina van deze website.