Nieuwe versie onderzoeksportaal

Vanaf 3 september is een nieuwe versie van het Nederlab-onderzoeksportaal beschikbaar, met een aantal zichtbare en minder zichtbare verbeteringen en uitbreidingen. De zoekprestaties zijn verbeterd en er er zijn vorderingen gemaakt in het optimaliseren van de gebruikersinterface.

Verder zijn de tijdverdelingsgrafieken overal naar eigen inzicht te configureren (bijvoorbeeld het type grafiek, het tijdvak en de intervalgrootte kunnen worden aangepast) en zijn de betreffende gegevens te exporteren. Wat de beschikbare collecties betreft: de DBNL-collectie is bijgewerkt en bevat nu meer tekstdocumenten.

Bij het zoeken in metadata kan nu onderscheid worden gemaakt tussen verschillende rollen van personen (auteur, illustrator, uitgever en dergelijke), waardoor meer specialistische selecties kunnen worden gemaakt.