Gebruik van teksten en auteursrechtelijke restricties

Voor de collecties die Nederlab op dit ogenblik bevat, en in de toekomst nog zal gaan opnemen, gelden in veel gevallen specifieke voorwaarden voor het gebruik en hergebruik van teksten en metadata, dat betreft met name auteursrechtelijke restricties. Klik hier voor een overzicht van de gebruiksvoorwaarden per collectie.