Nieuwe teksten in Nederlab

Het aantal teksten in Nederlab is aanzienlijk uitgebreid: de krantencollectie van de Koninklijke Bibliotheek is nu opgenomen tot aan het jaar 1900. Ook van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren zijn nieuwe teksten beschikbaar gekomen. Nederlab bevat momenteel 18 295 boeken, ruim 2000 jaargangen van kranten en tijdschriften met in totaal 12 944 978 artikelen. De omvang van Nederlab is daarmee sinds het online gaan in maart meer dan verdrievoudigd