Expert zoeken

Help > Hulp bij Zoeken > Zoeken > Zoeken in Tekst > Expert

In dit gedeelte kan er expert gezocht worden op woorden en verrijkingen. Naast expert zoeken (CQL), kan er ook nog eenvoudig en geavanceerd gezocht worden.

Expert zoeken
Met deze functie kunnen vele soorten zoekopdrachten uitgevoerd worden, van de meest simplistische tot de meest complexe. Voor het gebruik van deze functie is echter kennis van Corpus Query Language (CQL) nodig om queries vanuit het niets te schrijven, met alle vrijheid die de taal met zich meebrengt. Om de gebruiker op weg te helpen zijn er een aantal voorbeelden geplaatst, welke gebruikt of aangepast kunnen worden.