Open Call

Om de waarde van Nederlab voor wetenschappelijk onderzoek terdege te kunnen testen worden onderzoekers uitgenodigd een projectvoorstel te doen voor het beantwoorden van een concrete onderzoeksvraag die kan gelden als testcase voor de infrastructuur, data en tools van Nederlab. Suggesties voor verbeteringen, aanvullingen of prioriteiten worden van harte aangemoedigd. De volledige call vindt u hier.

Tijdspad

 • 8 juli 2016: call open
 • 1 september 2016 13:00 uur: deadline voor het indienen van voorstellen, bij Nicoline van der Sijs
 • 1 oktober 2016: uitslag van de beoordeling van de voorstellen
 • 1 januari 2017 (of eerder): start van onderzoekspilots
 • 1 augustus 2017: uiterlijke datum van afronding van de onderzoekspilots

De Nederlab onderzoeksomgeving
Bij de uitvoering van projecten binnen de open call zal een volledig vernieuwde versie van de Nederlab onderzoeksomgeving beschikbaar zijn. Deze versie biedt een reeks aan nieuwe zoek- en analysemogelijkheden op basis van reeds tot op woordniveau verrijkte teksten. Hieronder vindt u een aantal screen casts, die u in indruk geven van de nu al beschikbare mogelijkheden.

How to search in Nederlab

How to inspect search results

How to compose a virtual research corpus

U kunt deze omgeving zelf uitproberen op www.nederlab.nl/onderzoeksportaal-v2-preview.

Onder constructie…
Gedurende de komende maanden zullen we nog een aantal functies aan Nederlab gaan toevoegen, die mogelijk relevant zijn voor uw casus of waarop uw casus kan voortbouwen. Het gaat o.m. om de volgende functies:

 • Groeperen van zoekresultaten:
  Het wordt mogelijk gemaakt om zoekresultaten te groeperen op onderdelen van die resultaten, of van hun omgeving. Bijvoorbeeld als set van unieke hitwaarden, in combinatie met hoe vaak die waarden voorkomen. Maar ook gegroepeerd op alle adjectieven, die voorafgaand aan een bepaald lemma voorkomen, of op woorden, die binnen een ‘tekstvenster’ van een bepaalde grootte voorkomen in combinatie met een specifiek woord.
 • Tekstviewer:
  Er komt een betere viewer voor het bladeren in tekst-inhoud van, soms grote, documenten. Die viewer toont tekst, bijbehorende annotatie-lagen, en waar mogelijk, een image scan zoals beschikbaar gemaakt via websites van broncollecties. De verschillende documentrepresentaties zullen zo goed mogelijk met elkaar worden opgelijnd.
 • Relatieve frequenties:
  Het wordt mogelijk niet alleen absolute aantallen te bepalen, maar ook relatieve. Daarbij bent u zelf tot op zekere hoogte in staat te bepalen hoe ‘relatief’ is gedefinieerd. Voorbeelden zijn: “het aantal keren ‘de’, ‘het’ of ‘een’ ten opzichte van het aantal lidwoorden” of “het aantal keren ‘Amsterdam’ of ‘Rotterdam’ ten opzichte van het totaal aantal locatie-named-entities”.

Heeft u vragen of specifieke technische wensen ten aanzien van uw casus, dan horen we dat graag. U kunt in dat geval contact opnemen met Hennie Brugman. De Nederlab open call is onder meer bedoeld om de onderzoeksomgeving in de praktijk te evalueren, maar uitdrukkelijk ook om deze in samenwerking zo goed mogelijk verder geschikt te maken voor uw wetenschappelijke praktijk.