Bestuur

Algemeen Bestuur

prof. dr. Hans Bennis, Meertens Instituut (voorzitter)
prof. dr. Martin Everaert, INL
prof. dr. Lex Heerma van Voss, Huygens ING
prof. dr. Ans van Kemenade, wetenschappelijke raad
dr. Hildelies Balk-Pennington de Jongh, KB
prof. dr. ir. Arjen de Vries, technische raad

 

Stuurgroep

dr. Gosse Bouma, Rijksuniversiteit Groningen
Hennie Brugman, Meertens Instituut (track 2a infrastructuur en coördinatie)
prof. dr. Karina van Dalen-Oskam, Huygens ING (voorzitter)
lic. Katrien Depuydt, INL
prof. dr. Nicoline van der Sijs, Meertens Instituut (track 1 wetenschap)
prof. dr. ir. Arjen de Vries