Preview release van vernieuwde Nederlab
Een nieuwe preview-versie van Nederlab is beschikbaar via http://www.nederlab.nl/onderzoeksportaal-v2-preview. Deze preview omvat de mogelijkheid om verschillende annotatielagen te doorzoeken en biedt een aantal nieuwe analyse-overzichten over de resultaten van uw corpus.  We maken deze preview-versie op dit moment beschikbaar op basis van één collectie om u uit te nodigen uw ideeën, suggesties of wensen met ons te delen.
Lees meer...
Call voor onderzoekspilots binnen Nederlab
De infrastructuur van Nederlab is nu zo ver gebouwd dat getest kan worden wat de waarde ervan is voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers worden uitgenodigd een projectvoorstel te doen voor het beantwoorden van een concrete onderzoeksvraag die kan gelden als testcase voor de infrastructuur, data en tools van Nederlab. De volledige call is hier te vinden.
Lees meer...
Nieuwe versie onderzoeksportaal
Op 3 maart is een nieuwe release van het onderzoeksportaal online gezet. In deze nieuwe versie is een Nederlab-specifiek genresysteem toegevoegd, samengesteld in samenwerking met de redactie. De genres van de broncollecties zijn zo accuraat mogelijk gemapt op deze Nederlab-genres. Ook is in de gebruikersinterface functionaliteit toegevoegd aan het 'zoeken op woordvarianten': het is nu ook mogelijk groepen woordvarianten te (de)selecteren op basis van woordsoort.
Nederlab

Nederlab is een webomgeving voor onderzoekers en studenten die zich bezighouden met historische ontwikkelingen in de Nederlandse taal, literatuur, en cultuur. Onderzoekers kunnen in Nederlab selecties maken uit miljoenen pagina’s Nederlandstalige tekst. Die selecties kunnen ze met geavanceerde technologie doorzoeken en analyseren.

Begin 2015 is een eerste versie van Nederlab gelanceerd. Tot eind 2017 wordt de website met steeds meer tekstcollecties, functionaliteit en tools uitgebreid.

Nederlab wordt financieel mogelijk gemaakt door subsidies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de KNAW, CLARIAH en CLARIN.

Daarnaast matchen het Meertens Instituut, Huygens ING, INL en de universiteiten, waarmee met de investering in totaal 4 miljoen is gemoeid.