Nieuwe versie onderzoeksportaal

Vanaf 3 september is een nieuwe versie van het Nederlab-onderzoeksportaal beschikbaar, met een aantal zichtbare en minder zichtbare verbeteringen en uitbreidingen. De zoekprestaties zijn verbeterd en er er zijn vorderingen gemaakt in het optimaliseren van de gebruikersinterface.
Lees meer...

Gebruik van teksten en auteursrechtelijke restricties
Voor de collecties die Nederlab op dit ogenblik bevat, en in de toekomst nog zal gaan opnemen, gelden in veel gevallen specifieke voorwaarden voor het gebruik en hergebruik van teksten en metadata, dat betreft met name auteursrechtelijke restricties. Klik hier voor een overzicht van de gebruiksvoorwaarden per collectie.
Verbeterde presentatie zoekresultaten: keyword in context
Een nieuwe versie van het onderzoeksportaal is online geplaatst. Naast een aantal verbeteringen aan werking en vormgeving zijn er enkele functionele uitbreidingen beschikbaar gekomen. De belangrijkste: zoekresultaten zijn nu niet alleen als documentlijsten en als tijdverdeling te zien, maar ook als ‘keyword-in-context- concordantie’ (kwic).
Lees meer...
Nederlab

Nederlab is een webomgeving voor onderzoekers en studenten die zich bezighouden met historische ontwikkelingen in de Nederlandse taal, literatuur, en cultuur. Onderzoekers kunnen in Nederlab selecties maken uit miljoenen pagina’s Nederlandstalige tekst. Die selecties kunnen ze met geavanceerde technologie doorzoeken en analyseren.

Begin 2015 is een eerste versie van Nederlab gelanceerd. Tot eind 2017 wordt de website met steeds meer tekstcollecties, functionaliteit en tools uitgebreid.

Nederlab wordt financieel mogelijk gemaakt door subsidies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de KNAW, CLARIAH en CLARIN.

Daarnaast matchen het Meertens Instituut, Huygens ING, INL en de universiteiten, waarmee met de investering in totaal 4 miljoen is gemoeid.